Jelentkezés – Pártoló tagnak

A pártoló tagokat mindazok a kedvezmények megilletik, amelyekre a rendes tagok is jogosultak, ám ők tisztségekre nem választhatók és tisztségviselőkre sem szavazhatnak, a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt. (lásd: SZMSZ)

A Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIe) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) értelmében az a természetes személy válhat az egyesület pártoló tagjává:

  • aki nem regisztrált idegenvezető, de szakmájában vagy munkájában kötődik a turizmushoz
  • az egyesület Alapszabályában meghatározott célkitűzéseit és belső működését elfogadja
  • a belépési nyilatkozatot az egyesület honlapján (online) kitölti ezzel együtt nyilatkozik, hogy elfogadja és hozzájárul a Regisztráció adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz
  • a tagdíjat, az évi 12.000 Ft-ot, a belépéskor megfizeti
  • kérelmét a Választmány szavazattöbbséggel jóváhagyja

Belépési nyilatkozat: a pártoló tagsághoz szükséges regisztrációs űrlap *-al jelölt kötelező mezőit kérjük kitölteni. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, az adatvédelmi tájékoztatás ismeretében történik.

Éves tagdíj: A MIe alapító tagjainak döntése alapján tárgyévben az éves tagdíj 12.000 Ft (1 hónapra jutó díjtétel: 1.000 Ft). Ennek megfizetési módját az elbírálást követően fogjuk megküldeni.

A tagsági nyilvántartásba vétel feltétele az éves tagdíj egyösszegű megfizetése, melyet a későbbiekben minden tárgyév április hónap 1. napjáig kell a tagoknak befizetni.

Választmány: A Választmány tagjai az alapító tagok, tisztségviselők, bizottsági vezetők, szekció vezetők. A felvételi kérelmek beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül a Választmány dönt a tag kérelmének elbírálásáról. (SZMSZ)

Tagfelvételi információk: info@miguides.com

Segítség az űrlap kitöltéséhez: Youtube videó

Segítség az űrlapra feltöltendő képekhez: Youtube videó