Az Egyesület alapítása, eredményeink

Bár a Magyar Idegenvezetők Egyesülete (MIe) csak 2016. november 10-én alakult meg formailag, ez az alakulás egy hosszú folyamat része.

Ennek a folyamatnak legalább 2015-re nyúlnak vissza a gyökerei, amikor a két internetes csoportban (Idegenvezetői Kerekasztal, illetve Idegenvezetők Klubja) különböző témákban kezdődtek polémiák. Az egyes kollégák bejegyzéseire, sokszor panaszaira egyre többen reagáltak. A panaszok helyét hamarosan átvették a konstruktív javaslatok, kollektív ötletelések. Végül egyre erősebb lett a szándék: fogalmazzuk is meg, hogy mit akarunk elérni, és keressünk kapcsolatot követeléseink megvalósítására.

2015. elején indult eszmecsere az idegenvezetők ingyenes múzeumi belépőjéről.

2015. vége felé egyre többször vetődött fel a javadalmazásunk kérdése, majd egyre erősebben a jogosulatlan idegenvezetés és az ellene szükséges fellépés.

1. 2016. elején a jogosulatlan idegenvezetés elleni szabályozás kaptunk támogatást, ugyanis megtudtuk, hogy Koranis Laokratis görög kisebbségi szószóló, a Parlament tagja, maga is idegenvezető, és szívesen segítene nekünk a szabályozás és szankciók elérésében. Kisebb félreértések után 2016 júliusában sikerült is komoly, lényegre törő és részletekbe menő megbeszélést folytatnunk a szószóló úrral. Eddigre a budavári buszos behajtás témájában való fellépésünk révén szert tettünk némi ismertségre és elismertségre, így a szavunknak és véleményünknek is súlya lett.

Koranis Laokratis szószóló úr segítségével és meghívására a Parlament kávézójában érdemi megbeszélésre tudtunk összeülni 2016. augusztus 9-én az MTÜ illetékeseivel a jogosulatlan idegenvezetés kérdésében. Jelen volt elsősorban a házigazdánk, Koranisz Laokratisz görög kisebbségi szószóló, valamint irodavezetője és jogásza, az MTÜ két szakértője, a MISZ elnöke, több idegenvezető kolléga mind a MISZ-től mind a MISZ-en kívül. Utóbbiak: Stumpf Éda, Farkas Marianna, Pancsik Károly, Zeisler Heléna, Adamikné Juhász Nóra és Tamási Krisztina, a MIe alapítói közé tartoznak.

Az MTÜ illetékesei tájékoztattak minket a deregulációs folyamatról, valamint arról, hogy milyen törvények módosítása szükséges ahhoz, hogy jogszabály rendelkezzen a jogosulatlan idegenvezetés elleni fellépésről és szankcióiról. Mi pedig megosztottuk velük mind saját belföldi tapasztalatainkat, mind az általunk ismert külföldi (főként EU-s) példákat a szabályozásra, a pénzbírságokra és egyéb szankciókra. Jeleztük segítő szándékunkat egy szükséges törvénymódosítás előkészítésében, továbbá a későbbi ellenőrzésekben, és felsorolásszerűen megemlítettük a többi rendezésre váró kérdést, mely a minőségi turizmust és a zavartalan városnézést szolgálná.

Mint tudjuk, azóta Seszták Miklós miniszter előterjesztésében a Parlament megszavazta a turizmus fejlesztéséről szóló törvényt, de ez nem is érinti a jogosulatlan idegenvezetés kérdését. Így a 2017. év egyik fő feladata ennek a jogszabályi rendezése, illetve ebben a rendezésben és az ellenőrzések folyamatos végrehajtásában való aktív részvételünk lesz!

2. Másik fontos, minket is érintő kérdés a turistabuszok kitiltásának tervezete volt a Várnegyedből 2016. május 15-i hatállyal. Ez volt az az „archimédeszi pont”, amely már komolyan mozgósított minket 2016. április végén, május elején. Néhányunk folyamatos szervezésével, és több száz kolléga bátorításával és segítségével elkezdtünk tárgyalni mind a szakma különböző képviselőivel (főként NiT Hungary, Személyhajósok Szövetsége, MISZ, részben MUISZ és MABEUSZ, majd később, egyre aktívabban MKFE), illetve a kormányzattal (Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkársága, Magyar Turisztikai Ügynökség). Bár sikerült elérnünk, hogy elkezdjenek odafigyelni a szavunkra, de itt már világossá vált számunkra, hogy szükség lesz egy szervezetre, amelyen keresztül képviselhetjük a szakmai érdekeket.

Hivatkozások:
Turizmus Online: Ez nem csak egy szűk szakma belügye
Hírtv.hu: Kitiltanák a turistabuszokat a budai várból
ATV videó: Építkezés a várban – Lázárék készek változtatni

3. Nyár végén már aktívan dolgoztunk az egyesület tető alá hozásán, de a tényleges alapításhoz meg kellett várnunk a novembert, a szezon végét, hogy az alapító tagok mind jelen legyenek Budapesten. Koranis Laokratis görög kisebbségi szószóló úr felajánlotta jogászai segítségét, így tudtuk nemcsak gyorsan, de profi módon is tető alá hozni az alapítást 2016. november 10-én. A profizmus megtérült: 2016. december 06-án már be is jegyezték egyesületünket, a bejegyzés pedig 2017. január 4-én jogerőre emelkedett.

Hivatkozások:
Turizmus.com: Bejegyezték a Magyar Idegenvezetők Egyesületét
Turizmus.com: MIe néven új idegenvezetői szövetség alakult
Turizmus Online: Javíthatatlan optimisták vagyunk – megalakult a Magyar Idegenvezetők Egyesülete

Az alapítással párhuzamosan még két fontos tárgyalási folyamatban vettünk részt 2016. november-december folyamán.

4. Egyrészt felvettük a kapcsolatot a szervezett turizmus többi résztvevőjével: a két buszos szövetséggel (MKFE és NiT Hungary), az utazási irodák szövetségeivel (MUISZ és MABEUSZ), a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségével (MISZ) és a Személyhajósok Szövetségével. Dolgozunk egy olyan szakmai összefogáson, amely egyrészt összeállítaná a mindannyiunk által szükségesnek tartott szakmai minimumot, amelynek biztosítását el akarjuk érni a kormányzati, budapesti és helyi döntéshozóknál, másrészt létrehozna egy „szövetségek szövetségét” (Magyar Turizmusért Szakmai Szövetség – MATUSZ), amely ennek a szakmai minimumnak és általában a szakma érdekeinek érvényt is szerezne. A részletes munkafolyamatban segítségünkre van a BKK is, és tervezzük bevonni a vendéglátó- és szállodaipar képviselőit is. Az első, 2016. november 9-i, 16-i és 30-i megbeszélések után 2017. január 11-én folytattuk a szervezet megalakításának és a szakmai követeléseknek a kidolgozását. A februárban induló parlamenti ülésszak idején tervezzük elkezdeni a jogosulatlan idegenvezetés elleni törvényi szabályozásának és a turizmus egyéb anomáliái felszámolásának előkészítését.

5. Másrészt részt vettünk a Liget Park Projekt 2016. november 24-i társadalmi fórumán, mely kifejezetten a közlekedés tervezett átalakításáról szólt a Városligetben. Sikerült felhívnunk a projekt vezetőjének figyelmét arra, hogy a jelenlegi tervek alapvetően veszélyeztetik a turisták és turistabuszok mozgását a Hősök tere környékén, és elérnünk egy külön egyeztetést a projekt közlekedésben illetékes alvállalkozói (Garten Stúdió és Főmterv) és a turizmus résztvevői (MIe, MISZ, MUISZ, MABEUSZ, MKFE és NiT Hungary), valamint a BKK között 2016. december 14-én. Ezen a konstruktív hangulatú egyeztetésen sikerült egy kompromisszumos, a turizmus képviselői számára elfogadható megoldást találni, amely a Garten Stúdió és a Főmterv ígérete szerint majd ebben a formában fog a döntéshozók elé kerülni. Ígéretet kaptunk egy következő megbeszélésre 2017. május előtt vagy folyamán, amikor a december 14-i javaslat már megrajzolt formában elkészül. Ezen a téren is részt veszünk tehát egy fontos folyamatban, ahol igyekszünk a legmesszemenőbben érvényesíteni a szakma érdekeit.

6. Fentieken kívül elkezdtünk részt venni a minőségi turizmus személyi feltételeinek megteremtésében a kollégáknak szervezett study tourok (Budapesten a Szent István Bazilikában, a Dohány utcai Zsinagógában, az Evangélikus Múzeumban), és kedvezményes árú nyelvtanfolyamok megszervezésével. Terveink közt szerepelnek a következő hónapokban a Zeneakadémia, továbbá tematikus séták is, mint pl. a város hajléktalan szemmel, valamint vidéki és esetenként határainkon kívüli szakmai kirándulások (pl. január folyamán Pozsonyban). A MAZSIHISZ külön szakmai megállapodást kötött egyesületünkkel a Dohány utcai Zsinagógában jogosult helyi vezetőkre vonatkozóan.