Rendes tagság

A Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIe) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) értelmében az a természetes személy válhat az egyesület rendes jogú tagjává:

 • aki rendelkezik Magyarországon hivatalosan nyilvántartásba vett idegenvezetői igazolvánnyal
 • az egyesület célkitűzéseit és belső működését elfogadja
 • a belépési nyilatkozatot kitölti és aláírásával jóváhagyja
 • felvételét 2 MIe tag írásban is ajánlólevéllel támogatja
 • a tagdíjat, az évi 12.000 Ft-ot, a belépéskor megfizeti
 • kérelmét a Választmány szavazattöbbséggel jóváhagyja

Belépési nyilatkozat: a rendes tagsághoz szükséges letölthető nyilatkozat minden pontját kérjük kitölteni géppel vagy kézzel, a végén sajátkezű aláírással hitelesíteni.

Aktuális MIe taglista: Az aktuális taglista itt olvasható.

Ajánlólevél: Az ajánlólevél formátuma teljesen kötetlen, 4-10 mondatos személyre szabott írás.
Tartalmából egyértelműen derüljön ki, hogy az ajánló egyesületi tag személyesen ismeri a belépni óhajtó kérelmezőt. Ajánlásában felhívhatja a figyelmet a leendő tag kvalitásaira, esetleges különlegesebb képességeire, szaktudására, esetleg megemlítheti az idegenvezetés mellett végzett egyéb tevékenységeit.

Az ajánlólevél megírható:

 • saját kezűleg kézzel,a végén a tag aláírásával
 • word dokumentumban, kinyomtatva, a végén a tag aláírásával
 • e-mail üzenetben elküldve (nem csatolt fájlként!) a belépni kívánó részére, aki az egész emailt kinyomtatja. (ekkor látszik egyértelműen az is, ki küldte kinek és mikor – ekkor nem kell a tag aláírása!)

Annak a jelentkezőnek, akinek egyelőre csak 1 ismerős tagtól van módja ajánlást kérni, de mihamarabb csatlakozni szeretne egyesületünkhöz, az részletes önéletrajzát, mindenféle elérhetőségeivel együtt legyen kedves megküldeni számomra az info@miguides.com címre. Ezt követően egy 10 perces netes (skype, viber, whatsapp, messenger) interjúban elbeszélgetek vele és a 2. ajánló én magam leszek.

Éves tagdíj: A MIe alapító tagjainak döntése alapján 2020-ban az éves tagdíj 12.000 Ft (1 hónapra jutó díjtétel: 1.000 Ft). Ennek megfizetése az egyesület új programfoglalási oldalán online megtehető. Kattints ide!  A tagsági nyilvántartásba vétel feltétele a tagdíj megfizetése, melyet a későbbiekben minden tárgyév április hónap 1. napjáig kell a tagoknak befizetni.

Választmány: A Választmány tagjai az alapító tagok, tisztségviselők, bizottsági vezetők, szekció vezetők. A felvételi kérelmek beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül a Választmány dönt a tag kérelmének elbírálásáról. (SZMSZ)

Pártoló tagság

A pártoló tagokat mindazok a kedvezmények megilletik, amelyekre a rendes tagok is jogosultak, ám ők tisztségekre nem választhatók és tisztségviselőkre sem szavazhatnak, a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt. (lásd: SZMSZ)

A Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIe) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) értelmében az a természetes személy válhat az egyesület pártoló tagjává:

 • aki nem regisztrált idegenvezető, de szakmájában vagy munkájában kötődik a turizmushoz
 • az egyesület célkitűzéseit és belső működését elfogadja
 • a belépési nyilatkozatot kitölti és aláírásával jóváhagyja
 • a tagdíjat, az évi 12.000 Ft-ot, a belépéskor megfizeti
 • kérelmét a Választmány szavazattöbbséggel jóváhagyja

Belépési nyilatkozat: a pártoló tagsághoz szükséges letölthető dokumentum minden pontját kérjük kitölteni géppel vagy kézzel, a végén sajátkezű aláírással hitelesíteni.

TAGFELVÉTELI KÉRELMEK LEADÁSA

A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot és a 2 tagi ajánlólevelet a Magyar Idegenvezetők Egyesületének havonta meghírdetésre kerülő fogadóóráin lehet személyesen leadni  lásd facebook oldalon: https://www.facebook.com/magyaridegenvezetokegyesulete/ vagy a MIe levelezési címére lehet elpostázni az éves tagdíj egyidejű online megfizetésével.

Levelezési cím: Magyar Idegenvezetők Egyesülete
1065 Budapest, Révay utca 10.

Online befizetés ide kattintva érhető el!

Tagfelvételi információk: info@miguides.com