Jelentkezés – Rendes tagnak

A Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIe) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) értelmében az a természetes személy válhat az egyesület rendes jogú tagjává:

  • aki rendelkezik Magyarországon hivatalosan nyilvántartásba vett idegenvezetői igazolvánnyal
  • az egyesület Alapszabályában meghatározott célkitűzéseit és belső működését elfogadja
  • a belépési nyilatkozatot az egyesület honlapján (online) kitölti ezzel együtt nyilatkozik, hogy elfogadja és hozzájárul a Regisztráció adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz
  • felvételét 2 MIe tag írásban is ajánlólevéllel támogatja
  • a tagdíjat, az évi 12.000 Ft-ot, a belépéskor megfizeti
  • kérelmét a Választmány szavazattöbbséggel jóváhagyja

Belépési nyilatkozat: a rendes tagsághoz szükséges regisztrációs űrlap *-al jelölt kötelező mezőit kérjük kitölteni. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, az adatvédelmi tájékoztatás ismeretében történik.

Ajánlólevél: A kérelmezőnek 2 db ajánlólevelet az online jelentkezéskor csatolni szükséges. Kiterjesztése és mérete: PDF vagy fotófájl, maximum 1 MB.

Az ajánlólevél formátuma teljesen kötetlen, 4-10 mondatos személyre szabott írás. Tartalmából egyértelműen derüljön ki, hogy az ajánló egyesületi tag személyesen ismeri a belépni óhajtó kérelmezőt. Ajánlásában felhívhatja a figyelmet a leendő tag kvalitásaira, esetleges különlegesebb képességeire, szaktudására, esetleg megemlítheti az idegenvezetés mellett végzett egyéb tevékenységeit.

Az ajánló levél formája lehet:

  • saját kezűleg kézzel írt ajánlás, a végén a tag aláírásával
  • word dokumentum, kinyomtatva, a végén a tag aláírásával
  • e-mail üzenet a belépni kívánó részére, aki az egész emailt lementi. (ekkor látszik egyértelműen az is, ki küldte kinek és mikor – ekkor nem kell a tag aláírása!)

Annak a jelentkezőnek, akinek egyelőre csak 1 ismerős egyesületi tagtól van módja ajánlást kérni, de mihamarabb csatlakozni szeretne egyesületünkhöz, az részletes önéletrajzát, mindenféle elérhetőségeivel együtt legyen kedves megküldeni számunkra az info@miguides.com címre. Ezt követően egy 10 perces netes (skype, viber, whatsapp, messenger) interjúban elbeszélgetünk vele és a 2. ajánló a vezetőség részéről lesz.

Ha csak 1 ajánlóval rendelkezik a jelentkező „2. Ajánló tag és levél” mezőket így kell kitölteni:

2.Ajánló tag: info@miguides.com

2.Ajánló levél: Önéletrajz feltöltése – kiterjesztése: word, pdf

Éves tagdíj: A MIe alapító tagjainak döntése alapján tárgyévben az éves tagdíj 12.000 Ft (1 hónapra jutó díjtétel: 1.000 Ft). Ennek megfizetési módját az elbírálást követően fogjuk megküldeni.

A tagsági nyilvántartásba vétel feltétele az éves tagdíj egyösszegű megfizetése, melyet a későbbiekben minden tárgyév április hónap 1. napjáig kell a tagoknak befizetni.

Választmány: A Választmány tagjai az alapító tagok, tisztségviselők, bizottsági vezetők, szekció vezetők. A felvételi kérelmek beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül a Választmány dönt a tag kérelmének elbírálásáról. (SZMSZ)

Tagfelvételi információk: info@miguides.com

Segítség az űrlap kitöltéséhez: Youtube videó

Segítség az űrlapra feltöltendő képekhez: Youtube videó