Név / Name: Pancsik Károly

Nyelv(ek)/ Language(s): English, magyar, oros

Igazolvány szám / Licence number: 050651

Lakcím /Address

Telefon, mobil /telephon, mobile +36:30 / 382 5269

E-mail/ E-mail:  pkaresz007@gmail.com
Honlap / Website:

Facebook :

Egyéb engedély(ek)/ Other permission(s):