Név / Name : Dr. Csomós Nikolett

Nyelv(ek)/ Language(s): English, magyar

Igazolvány szám / Licence number: 600103

Lakcím /Address:

Telefon, mobil /telephon, mobile:

E-mail/ E-mail: csomosn@ yahoo.com

Honlap / Website:

Facebook :
Egyéb engedély(ek)/ Other permission(s): –